We recommend

Praag links

De controle van de taxichauffeurs

De controle van de taxichauffeurs is teleurstellend, bijna de helft is niet eerlijk

Bijna de helft van de gecontroleerde taxichauffeurs in Tsjechië overtreedt de wettelijke voorschriften. Tot de meest voorkomende overtredingen behoren die, waarbij de klanten op onjuiste manier geïnformeerd worden over de prijzen, gevolgd door te hoge betalingen, maar het is ook niet bijzonder als er niet correct afgerekend wordt of als er zich onbetrouwbare praktijken voordoen. De Tsjechische handelsinspectie heeft in het tweede kwartaal van het jaar 2009 144 taxi´s gecontroleerd, waarbij er 59 de voorschriften hebben overtreden.

„In 13 gevallen is er ter plekke een boete uitgekeerd van 19 duizend kronen. Bij twintig gevallen zal er een gerechtelijke procedure tegen de gecontroleerde persoon opgestart worden,“ heeft de inspectie aangegeven met de toevoeging, dat een van de chauffeurs zelfs niet geverifieerde taxameter met onjuiste prijsberekening gebruikte.

HOnbetrouwbare taxichauffeurs kunt u aangeven op het internetadres taxi@cityofprague.cz

Attentie voor de klanten:

Elk wagen van de taxidienst moet voorzien zijn van een verlicht dakbord. waarop het woord TAXI zichtbaar vermeld staat.

Op beide voordeuren van de taxiwagen moet zichtbaar het evidentienummer, firmanaam, basistarief, kilometertarief en wachttarief vermeld staan.

Deze gegevens moeten overeenstemmen met de waarden die zijn ingetoetst in de taxameter.

Het wordt aanbevolen om de taxi te bestellen via een nonstop centrale, waar u ook naar de prijs vooraf kunt informeren.

Na het einde van elk rit is de chauffeur verplicht om een volledig ingevulde betalingsbon aan de klant af te geen. Deze kwitantie moet uit de printer van de taxameter geprint worden.